Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης

H Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα και με βάση τον άξονα ενίσχυσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Φορέα προς την Κυβέρνηση, τους Πολίτες και τους υπόλοιπους αποδέκτες των υπηρεσιών της, υλοποιεί ένα πρότυπο Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Οργανισμού, της Κυβέρνησης, καθώς επίσης δημιουργεί  μία πολύ σημαντική ιστορική βάση δεδομένων.

Λόγω εργασιών αναβάθμισης, η λειτουργία του Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης “Media Center” θα διακοπεί την Πέμπτη 14/12/2023 από 13:00 μ.μ. έως και 18:00 μ.μ. .

Skip to content