Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Επικοινωνία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης ή θέλετε να λάβετε Υπηρεσίες Αποδελτίωσης παρακαλούμε συμπληρώστε την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας:

Είμαι δικαιούχος;

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και θέλετε να μάθετε αν είστε δικαιούχος πρόσβασης στην πλατφόρμα του Media Center, παρακαλούμε συμπληρώστε την κάτωθι φόρμα:

Skip to content