Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Σύστημα καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ

Η εφαρμογή “Σύστημα καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ” αρχειοθετεί καθημερινά όλο το υλικό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με τρόπο που αυτό είναι ταξινομημένο και αναζητήσιμο. Το Σύστημα μπορεί να δέχεται, να αρχειοθετεί και να επεξεργάζεται έντυπα, ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα. Τα έντυπα  λαμβάνονται ως pdf με τα αντίστοιχα αποκόμματα τύπου, οι ιστοσελίδες αποθηκεύονται ψηφιακά, ενώ το πρόγραμμα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου αποθηκεύεται σε 24ωρη βάση λαμβάνοντας και αποθηκεύοντας σε ψηφιακούς δίσκους το νέο ψηφιακό σήμα. Όλη η διαδικασία γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) και 24/7 με δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου ιστορικού αρχείου Μέσων Ενημέρωσης.

Περιέχει τα υποσυστήματα:

Skip to content