Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Υποσύστημα Αποδελτίωση InEditor

Το Υποσύστημα “Αποδελτίωση InEditor” είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποδελτίωσης. Το σύστημα αυτό υποστηρίζει αποδελτίωση εφημερίδων και περιοδικών, καθώς επίσης αποδελτίωση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.

Skip to content