Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Λογισμικό Συλλογής αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου

To Λογισμικό Συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου είναι Διαδικτυακή Υπηρεσία Web-Service, που παράγει ροές δεδομένων (feeds). Πρόκειται δηλαδή για μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία, που άμεση πρόσβαση σε αυτή δεν έχουν οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, απλά αποκτούν πρόσβαση διαμέσου των υπολοίπων συστημάτων σε περιεχόμενο που παράγεται με αυτοματοποιημένο τρόπο από το web service. Τη διαμόρφωση και διαχείριση του web service την έχει ο διαχειριστής του συστήματος, που διαχειρίζεται την υλικοτεχνική υποδομή της συνολικής λύσης.

Skip to content