Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Πλατφόρμα διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογές Διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση

Περιέχει τα Υποσυστήματα:

  • Υποσύστημα «Πλατφόρμα Διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογής διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση».
  • Υποσύστημα «Πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου και εφαρμογή διανομής δημοσιότητας  – INIMA».
Skip to content