Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Υποσύστημα “Πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου και εφαρμογή διανομής δημοσιότητας  – INIMA”

Το Υποσύστημα «Πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου και εφαρμογή διανομής δημοσιότητας  – INIMA»  παρέχει στον κάθε χρήστη την δυνατότητα να πραγματοποιεί και να παρακολουθεί την καθημερινή αποδελτίωση & αρχειοθέτηση όλου του υλικού των ΜΜΕ, με ταξινομημένο και εύκολα αναζητήσιμο τρόπο.

Skip to content