Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Υποσύστημα “Πλατφόρμα Διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογής διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση”

Το Υποσύστημα «Πλατφόρμα Διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογής διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση» είναι το περιβάλλον μεσα από το οποίο δημιουργούνται κωδικοί πρόσβασης και μπορούν αυτοί με ασφαλή πρόσβαση και χρήση username/password να εισέρχονται στις υπηρεσίες που ενσωματώνονται στο Υποσύστημα «Πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου και εφαρμογή διανομής δημοσιότητας  – INIMA».

Skip to content