Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Σύστημα Συλλογής και Ταξινόμησης Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Διαφημίσεων

Το Σύστημα Συλλογής και Ταξινόμησης Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Διαφημίσεων  βρίσκει και  ταξινομεί με αυτόματο τρόπο, το σύνολο των διαφημίσεων στα τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.Οργανώνει τα δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή σε βάση δεδομένων επιτρέποντας έτσι την παραπέρα επεξεργασία τους.

Skip to content